Kalender

Besøg os på Facebook - både sognet og de tre kirker

   Menighedsrådsmøder

Aabenraa sogn har fået CSR24-mærket

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til mennesker i udsatte positioner og ved at bidrage til styrkede kompetencer og uddannelse for fremtidens arbejdskraft.