05 APR

Søndag 5. - Palmesøndag

Dato: 
Søndag d. 5. april 2020, kl. 14:00

Sct. Nicolai Kirke, Kirkeplads, 6200 Aabenraa, Danmark

Anke Krauskopf

10 APR

Fredag 10. - Langfredag

Dato: 
Fredag d. 10. april 2020, kl. 15:00

Sct. Nicolai Kirke, Kirkeplads, 6200 Aabenraa, Danmark

Anke Krauskopf

12 APR

Søndag 12. - Påskedag

Dato: 
Søndag d. 12. april 2020, kl. 07:00

Sct. Nicolai Kirke, Kirkeplads, 6200 Aabenraa, Danmark

Anke Krauskopf

19 APR

Søndag 19. - 1.s.e. Påske

Dato: 
Søndag d. 19. april 2020, Kl. 16:30 til kl. 18:00

Sct. Nicolai Kirke, Kirkeplads, 6200 Aabenraa, Danmark

Anke Krauskopf

26 APR

Søndag 26. - 2.s.e. Påske

Dato: 
Søndag d. 26. april 2020, kl. 10:30

Sct. Nicolai Kirke, Kirkeplads, 6200 Aabenraa, Danmark

Anke Krauskopf

Formiddagskaffe i Nicolaihuset fra kl. 10.00

Læs mere
10 MAJ

Søndag 10. - Tysk konfirmation

Dato: 
Søndag d. 10. maj 2020, kl. 10:00

Sct. Nicolai Kirke, Kirkeplads, 6200 Aabenraa, Danmark

Anke Krauskopf