Erfaren præst er vikar i Aabenraa.

 

 

 

 

En præst med mange års erfaring bliver de kommende godt fire måneder vikar i Aabenraa Sogn. Den 73-årige Liselotte Kirkegaard er afløser, mens sognepræst Jakob Monberg Hansen er på forældreorlov. Hun har sin første gudstjeneste i Forstalléens Kirkesal (Kapellet) søndag, den 23. juli, klokken 9.30.

Liselotte Kirkegaard var i årene 1979-2017 sognepræst i Gudme-Brudager Pastorat på Sydøstfyn. Dér har hun altid lagt vægten på den traditionelle side af præstegerningen – højmessen, de kirkelige handlinger, sjælesorg, husbesøg og undervisning. Hun har også prioriteret musik og solide, folkelige foredrag højt.

Ved siden af præstegerningen har hun haft en lang række tillidsposter i blandt andet Den Danske Præsteforening, Landsforeningen af Menighedsråd og som formand for en skolebestyrelse i Nyborg. Også udvikling af sorgarbejde har hun engageret sig i.

Efter pensioneringen i 2017 bosatte hun sig i Sydslesvig, hvor hun har været aktiv som vikarierende sognepræst ved Ansgar Kirke, lige som hun har været vikar flere steder i Sønderjylland – Tinglev, Broager-Dybbøl og Egernsund pastorater.

Fritiden bruges på familien i Danmark med fire børn og syv børnebørn, på venner, rejser, strikketøj, vandreture, skønlitteratur, bridge, amatørteater, sommerhus og deltager i nogle af mange gode kulturelle tilbud i Flensborg.