Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledig stilling

Nyt embede i købstaden Aabenraa blandt andet med fokus på de unge

Menighedsrådet i Aabenraa Sogn søger en dygtig præst til et nyoprettet embede uden tilknyttet bolig.

Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kirker og en stor bykirkegård med kapel og krematorium. Med den opslåede stilling er der i alt syv præster og 30 medarbejdere i sognet. Se også www.aabenraasogn.dk

Aabenraa er en uddannelsesby med en række videregående uddannelser for eksempel til pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske samlet i et campus-miljø samt sosu-uddannelser, flere gymnasier og et stort VUC. I byen bor både stærke og engagerede unge og unge med forskellige udfordringer, og det er vurderingen, at der er basis for de rette tilbud til disse grupper af unge. Det er rådets ønske at give sognets arbejde med unge et betydeligt løft ud over de områder, hvor sognet i forvejen har en stærk position.

Menighedsrådet har sat en række strategiske mål for de kommende års arbejde – flere i kirke og mere værdi til de 12.334 folkekirkemedlemmer i sognet. Vi sætter fokus på styrkelse af gudstjenesten med nye gudstjenesteformer ude i det fri, på barne-, ungdoms- og voksendåben og på oplysning og debat.

Den ny præstestilling vil knytte sig til sognets gamle hovedkirke Sct. Nicolai Kirke og være med til at øge antallet af tilknyttede præster til fire. Sct. Nicolai Kirke rummer en stor teologisk bredde og er også hovedkirke for den tyske del af menigheden. Der knytter sig et aktivt, bredt og stærkt kirkeliv til kirken.

Menighedsrådet lægger stor vægt på, at Sct. Nicolai Kirke og præsterne her favner teologisk bredt og har et godt og respektfyldt samarbejde, hvor folkekirkens store styrke, nemlig bredde, respekt og forståelse, kommer til udtryk såvel ved kirkens mange og forskellige gudstjenester som ved kirkens bredt facetterede aktivitets- og koncertliv.

Vi forestiller os, at vores nye præst skal forankres grundigt i sognets almindelige kirkelige arbejde. Også den nye præst skal have gudstjenester, konfirmander, dåb, begravelser og alt det andet og skal indgå i den tætte dialog og sparring mellem præsterne i sognet og i samarbejdet med medarbejderne og menighedsrådet. Vi ønsker en, der kan bringe tanker om frihed, ånd og fællesskab i spil i en nutidig sammenhæng, og en, der vil medvirke til debatter og foredrag om demokrati, dannelse, liv, ånd og tro og støtte initiativer, der på andre og nye måder gør det samme.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive udarbejdet en grundig arbejdsbeskrivelse, som den, vi ansætter, får stor indflydelse på. Vi ved nemlig ikke endnu, hvordan vi som kirke bedst er tilgængelig, til rådighed og til gavn og glæde for de unge. Vi regner med, at det meste af det første år i embedet kommer til at gå med at udforske, opsøge, beskrive og netværke. Vi forestiller os, at det bliver nødvendigt at beslutte og prioritere, hvor vi mest meningsfyldt sætter ind. Vi vil nedsætte et advisory board med interne og eksterne deltagere, som skal hjælpe vores nye præst og os med at tage de rigtige beslutninger omkring opgaven.

Vi håber, at du:

Er en teologisk velfunderet præst, der kan forkynde evangeliet ved gudstjenester og kirkelige handlinger på en klog, nutidig og levende måde.

Er udadvendt og initiativrig.

Har en stor arbejdskapacitet.

Har gode samarbejdsevner, som du vil anvende sammen med os i menigheden.

Kontakt:
Menighedsrådsformand Peter Roust tlf. 20 81 59 46, roust@oncable.dk
Kirkeudvalgsformand Thomas Nygaard tlf. 30 20 14 32, lindenygaard@gmail.com 
Kirkebogsførende sognepræst Jørgen Jørgensen tlf. 74622151,  joej@km.dk   eller
provst Kirsten Sønderby telefon 29160551,  kks@km.dk

Der vil blive gennemført ekstern profilanalyse i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist: 27. september 2021

Der afholdes prøveprædikener: 
Lørdag d. 9. oktober og mandag d. 11. oktober