Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nyt fra menighedsrådet

August 2018

Sommerferien går på held – Alt tyder herpå, selvom solen og varmen ingenlunde svigter helt for denne gang. De første mails tikker ind, datoer sættes, man dvæler ved kalenderen og sander, at vi skriver august 2018. Mens der i sogne med 2-årig valgperiode gøres klar til menighedsrådsvalg i november, har vi her i Aabenraa sogn halvleg, hvorfor det er på sin plads at stoppe op og se sig tilbage. Se på, hvad vi har opnået. Hvordan ligger landet? En statusrapport. De første to år af valgperioden er gået. Sidste sommer er vi nået i hus med at skabe en ansvarlig og prioriteret anvendelse af sognets ressourcer til de mange vigtige formål, vi har her i Aabenraa sogn. Det har taget tid, tid der var nødvendig, for at resultatet kunne blive godt. Og det, synes jeg, det er det blevet, og det lover godt for fremtiden. Vi har i menighedsrådet bl.a. valgt at prioritere støtte til præsternes konfirmationsforberedelse og at styrke og igangsætte et bredere samarbejde med skolerne og det omgivende samfund.
Her i efteråret har vi hele tre stillinger at besætte. Vi skal have ansat 2 organister, hvoraf den ene skal være Sct. Nicolai kirkes organist. Derudover skal vi også finde en kirkekulturmedarbejder, der både skal være præsterne til hjælp i forbindelse med bl.a. konfirmandforberedelse og ældrearbejde og også selv skal stå for at føre tiltag ud i livet som eksempelvis mini-konfirmander i samarbejde med vore præster.
Det bliver en spændende og vigtig opgave at finde vore nye medarbejdere, de kommer nemlig til at være nøglepersoner og præge sognet i høj grad.
Der er nedsat flere udvalg, der arbejder med at synliggøre sognet og øge samarbejdet med samfundet og det lokale. Eksempelvis slår skole-kirkeudvalget et slag for at øge samarbejdet med skoler og uddannelser, mens dåbsudvalget arbejder med nye tiltag, som dåbsklude og lettere adgang til information.
Kirkegården og dens udvikling og fremtid har også været på dagsordenen. Kirkegården vil i de kommende år ændre sig, så den både bliver forskønnet og mere økonomisk at drive. I slutningen af denne måned inviterer kirkegårds-udvalget på en kirkegårdsvandring, hvor udvalget vil præsentere deres tanker og den nye helhedplan for kirkegården, og menigheden kan komme med ideer og inspiration. Det foregår d. 27. august.
I de næste måneder arbejdes der på højtryk med at gøre planlægningen af det nye krematorium på Aabenraa kirkegård færdig, så det første spadestik kan ske først i det kommende år. Krematoriet kommer til at ligge ud til Vestvejen, hvor krematoriet ikke kun betyder en øget kapacitet, men i lige så høj grad bidrager til en forskønnelse af området omkring det, der i skrivende stund er materialeplads.
Med disse ord er det vigtigere at se fremad end tilbage. Frem mod et travlt og farvestrålende efterår og fremad mod den sidste halvdel af valgperioden, hvor vi i menighedsrådet vil værne om sognet.
Med ønsket om et godt efterår.

Sarah Arnkjær
Formand for Aabenraa sogns menighedsråd