Betænkning 1544 om Folkekirkens styre

Betænkning 1544 om Folkekirkens Styre – Aabenraa Sogns høringssvar

Et udvalg nedsat af kirkeministeriet har udarbejdet et forslag til ”en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”.

Forslaget er beskrevet i betænkning 1544 om Folkekirkens Styre (Kirkeministeriet - April 2014).

Betænkningen kan ses via dette link: http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstruktur/Betaenkning_1544.pdf

Betænkningen indeholder i kapitel 2 en sammenfatning. Denne sammenfatning kan ses her: http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstruktur/Bet_1544_Samenfatning.pdf

Kirkeministeriet har sendt betænkningen i høring og høringsfristen er den 31. maj 2014.

Aabenraa Sogn har fremsendt dette høringssvar. 

Ophavsret: