Mentor-projektet er blevet til i et nyt samarbejde mellem Aabenraa Sogn, Røde Kors og Job & Integration, Aabenraa.

Har du tid, lyst og overskud til at støtte familier og vores nye naboer med anden etnisk baggrund, så har vi brug for din indsats.
Som frivillig støtteperson vil vi gerne uddanne dig til at være mentor for familier og enkeltpersoner, som mangler sociale netværk og kontakter til det danske samfund. Vi tilbyder et forløb, hvor du på i alt 9 timer bliver klædt fagligt på til mødet med mentee. Du lærer at indgå i relationen, så du både støtter mentee, og passer på dig selv. Du lærer bl.a. om de forskellige traditioner og kulturer mentee kommer fra, psykologi og rådgivning i mentor/mentee relationen samt om regler og krav.

Hvem kan blive mentor?
Om du er på arbejdsmarkedet, jobsøgende, efterlønsmodtager, pensionist eller studerende, har ingen betydning, det vigtigste er, at du er interesseret i at hjælpe nogle dejlige mennesker med en anden etnisk baggrund.

Hvorfor blive mentor:

  • Gøre en forskel!
  • Har erfaringer, kompetencer og oplevelser i bagagen, som gør at du har forståelse og indsigt i, hvad der vil gøre en forskel.
  • Møde mennesker der står i en anden livssituation og har en anden baggrund.
  • Deltage i netværksarrangementer med andre mentorer.
  • Gør noget for dit CV.

Hvad gør en mentor:

  • Hjælper med at finde sig til rette i lokalsamfundet.
  • Hjælper med f.eks. lektier, bisidder, struktur på hverdagen, en at tale med, især dansk, guide om fritidsaktiviteter m.m.
  • Du kan f.eks. gøre det nemmere for en ny nabo med anden etnisk baggrund ved at fortælle om uskrevne normer og regler. Tag udgangspunkt i dine egne erfaringer, og gør det nemmere for mentee, at ”åbne døren” til det danske samfund. Samtidig får du udvidet dine horisonter og lærer nyt om at møde andre mennesker på en ligefrem og positiv måde.

Mentorerne forventes at bruge 2-6 timer om måneden på deres mentor-opgave og vil hen ad vejen blive tilbudt supervision og efteruddannelse. Bemærk at arbejdet er ulønnet.

Det nye mentornetværk mødes til første kursusforløb 13. og 14. marts 2017 kl. 17 – 20 i Høje Kolstrup Kirke, Lergård 4, Aabenraa, ved underviser og mentorkoordinator Ulla Sørensen.

Er du interesseret, kan du kontakte Sogne- og Asylpræst Eva Wiwe Løbner på mail: ewl@km.dk, mobil: 5114 7212 eller Asylkoordinator, Haderslev Stift, Birgitte Wiedemann Daabeck på mail: bwd@km.dk, mobil: 21470304. Der er plads til 25 deltagere på holdet, og du vil før kurset få besked på, om du er optaget som mentor.